IJSVERENIGING EDAM

Heropgericht op 22 januari 1963
Aangesloten bij de KNSB
Gewest Noord-Holland/Utrecht
KvK nummer: 40624890
Bank: NL96 RABO 0315 6904 53

p/a G.A. Brederodestraat 46
1132 SR Volendam
info@ijsverenigingedam.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@ijsverenigingedam.nl
Jeugdschaatsen: jeugdschaatsen@ijsverenigingedam.nl

Het Bestuur

Voorzitter:
Edwin van der Werf
voorzitter@ijsverenigingedam.nl

Secretaris:
Marlies van Riesen-Duif
secretariaat@ijsverenigingedam.nl

Penningmeester:
Wijnanda Hamstra
penningmeester@ijsverenigingedam.nl

Bestuursleden:
Anneke Hoens
Arnoud Rob
Dave Smits
Ruud Buren
Simone Spaargaren
Wim Oudhuis

Erevoorzitter

Louis Meerman †

Ereleden

Ad Okkerman
Cees Kraay †
Dick van Sinderen
Jaap bij ‘t Vuur †
Jaap Siebeling
Jacques Snoek
Jan Beunder †
Jan de Boer †
Klaas de Boer †
Klaas de Jong
Piet Neuteboom †
Rep Boonstra †
Thames Guyt
Theo de Lange
Wilfred Vrind

Buitengewoon lid van verdienste

Gerbrand de Haan