Wie zijn wij

IJSVERENIGING EDAM

is (her)opgericht op 22 januari 1963. Ingeschreven bij
de K.v.K. te Hoorn onder nummer: V 40624890
website; www.ijsverenigingedam.nl
e-mail; ijsverenigingedam@gmail.com

Rabobank: NL96 RABO 0315 6904 53

Het Bestuur

Voorzitter:
Anneke Hoens / Edwin van de Werf

Secretaris:
Jacques Snoek
tel: 0299321865
e-mail: jjcsnoek@gmail.com

Penningmeester/ledenadministratie:
Wilfred Vrind
tel: 0299362992
e-mail: vrindmail@kpnplanet.nl

Algemene bestuursleden:
Ad Okkerman
Anneke Hoens
Arnoud Rob
Edwin van de Werf
Ruud Buren
Simone Spaargaren
Wim Oudhuis

Erevoorzitter

Louis Meerman †

Ereleden

Cees Kraay †
Dick van Sinderen
Jaap bij ‘t Vuur †
Jaap Siebeling
Jan Beunder †
Jan de Boer †
Klaas de Boer †
Klaas de Jong
Piet Neuteboom †
Rep Boonstra †
Thames Guyt
Theo de Lange

Buitengewoon lid van verdienste

Gerbrand de Haan