Categorie archief: Tips & Tricks

Tips & Tricks voor de Kids

TOEGANGSKAART Voor je de bus instapt moet je eerst jezelf melden bij de leider en krijg je van hem/haar een toegangskaart. Na afloop van de les in Hoorn moet je voor je weer de bus instapt deze kaart teruggeven aan de leider.

GEEN TROEP IN DE BUS Neem geen geld mee maar iets te drinken en een appel of iets anders te eten. Afval moet altijd in de daarvoor bestemde bakken of zakken worden gedeponeerd. Er mag absoluut geen troep op de grond of asbakken komen te liggen (het is ook niet toegestaan om chips, kruidnoten of dergelijke te eten in de bus!). Tijdens de les dient iedereen zich te houden aan de richtlijnen van zijn/haar begeleider.

Tips & Tricks voor de Ouders

VERHINDERING Bij verhindering altijd op de betreffende zaterdagochtend tussen 08.15 en 08.30 uur telefonisch contact opnemen met Kees Zwarthoed, telefoonnummer 06-47940427. Dit nummer is ook voor spoedeisende zaken op zaterdagochtend tijdens de les.

VERTREK De bussen vertrekken om 09.00 uur precies vanaf het parkeerterrein naast Boon Edam in de Ambachtstraat en zijn om ongeveer 11.45 uur weer terug. Graag altijd uiterlijk om 08.55 uur aanwezig zijn. Ouders die de lessen van hun kinderen willen volgen kunnen op eigen gelegenheid naar Hoorn rijden (de leerlingen gaan altijd met de bus mee).

SCHAATSMATERIAAL Uit ervaring is gebleken dat onervaren kinderen het beste kunnen leren schaatsen op combi-noren. Hockey- en/of kunstschaatsen zijn beslist niet toegestaan.

DIPLOMASCHAATSEN Tijdens de laatste lessen zullen er schaatsproeven worden afgenomen. Na afloop van de laatste les zal de diploma-uitreiking plaatsvinden, hier volgt nog nader bericht over.