Categorie archief: Reglementen

Verkeersregels op en rond de Baan

De 400 meterbaan is op de helft van de breedte ingedeeld in een binnen- en
een buitenbaan. De buitenring is bedoeld voor groepen om oefeningen te doen,
terwijl de binnenring voor het rondrijden wordt gebruikt. In de buitenring heeft
elke vereniging een vaste plaats voor het verzamelen en doen van oefeningen.

Hier mogen de kinderen zowel heen als terug schaatsen. Kinderen mogen niet
door andere groepen heenrijden die op hun vaste plaats in de buitenring aan het
oefenen zijn.

De binnenring is bedoeld om rondjes te kunnen rijden. Het invoegen naar
binnen of buitenring dient men altijd bij het eigen vak te doen. Het is in de
binnenring niet toegestaan tegen de rijrichting in te rijden.

De ijshal is in vier vakken ingedeeld. In elk vak kunnen 20 kinderen oefenen.
Om deze vakken is een rondrijbaan gesitueerd. Ook hier gelden de bovenstaande
verkeersregels.

Het aan- en uittrekken van de schaatsen dient op een dusdanige plaats en
wijze te gebeuren dat de kinderen schaatsklaar het ijs op kunnen. Voor de
buitenbaan is er voldoende plaats op de tribune om dit zonder problemen te doen.
In de ijshal kunnen de kinderen hun schaatsen aan- en uittrekken aan zowel de
lange of de korte zijde. Omdat hier niet zoveel ruimte is gebeurt dit wisselend
zoals zal worden aangegeven.

Snoepwaren en drinken mogen niet op het ijs worden
meegenomen!!

Let goed op met het uitzetten van uw oefentraject. Met name de verenigingen
die dit jaar een plaats in één van de bochten hebben. Zet uw pillonen e.d. niet
te ver naar de binnenring.

Betreden ijsbaan

De kinderen die op de binnenbaan schaatsen mogen alleen het ijs betreden via
de open deur in de boarding. Zij mogen niet over de boarding gezet worden op het
ijs.

Voor de kinderen op de buitenbaan geldt dat zij het ijs aan de tribunekant
kunnen betreden en niet over de baanbeveiliging (kussens) gezet mogen
worden.

Begeleiders dienen er op te letten dat kinderen niet op of tegen de
baanbeveiliging hangen of zitten.

Verlaten ijsbaan.

Na afloop van ieder uur dient u de ijsbaan (dit geldt alleen voor de
buitenbaan) te verlaten via de grote deur voorbij de jurykamer.

Hekjes

Hekjes mogen niet worden gebruikt om rond te rijden. Hekjes mogen alleen op
het oefentraject worden gebruikt.

Handschoenen

Het dragen van handschoenen is verplicht!!

Baanreglementen

Het baanreglement is slechts voor een beperkt deel van toepassing. Hierbij treft u de regels aan die van toepassing zijn zowel op de buitenbaan als in de ijshal.

De baancommissie is een werkcommissie van het bestuur van het gewest Noord Holland-Utrecht.

In die hoedanigheid organiseert en coördineert de baancommissie Alkmaar namens het gewestelijk bestuur alle activiteiten op de kunstijsbaan De Meent tijdens de uren welke het gewest deze baan en hal afhuurt voor trainingen en wedstrijden.

Veiligheid

Veiligheid op de baan en in de ijshal

Het is absoluut verboden op de banen in tegengestelde richting te schaatsen. Dit is alleen toegestaan op het aan u toebedeelde oefentraject. Ongevallen moeten onmiddellijk gemeld worden aan de baancommissie jeugdschaatsen.

Handschoenen dragen

Op het ijs zijn de kinderen verplicht om handschoenen te dragen. Uiteraard geven
de begeleiders hierbij het goede voorbeeld (geen handschoenen is geen les).

Tassen

Het is verboden om tassen e.d. op het ijs te zetten. Spelmateriaal is
toegestaan.