Auteursarchief: ijsverenigingedam

Veiligheid

Veiligheid op de baan en in de ijshal

Het is absoluut verboden op de banen in tegengestelde richting te schaatsen. Dit is alleen toegestaan op het aan u toebedeelde oefentraject. Ongevallen moeten onmiddellijk gemeld worden aan de baancommissie jeugdschaatsen.

Handschoenen dragen

Op het ijs zijn de kinderen verplicht om handschoenen te dragen. Uiteraard geven
de begeleiders hierbij het goede voorbeeld (geen handschoenen is geen les).

Tassen

Het is verboden om tassen e.d. op het ijs te zetten. Spelmateriaal is
toegestaan.

Poort Controle

Abonnementshouders hebben slechts toegang tot de baan voor de lesperiode waarvoor zij een geldig abonnement (pasje) bezitten.

Abonnementhouders zijn verplicht hun abonnement aan de poortcontrole te tonen. Bij het in gebreke blijven, of het tonen van een ongeldig abonnement zal de toegang worden geweigerd.

Tips & Tricks voor de Ouders

VERHINDERING Bij verhindering altijd op de betreffende zaterdagochtend tussen 09.15 en 09.30 uur telefonisch contact opnemen met Kees Zwarthoed, tel.nr. 06-47940427. Dit nr. is ook het bereikbaarheidsnr. voor spoedeisende zaken op zaterdagochtend tijdens de les.

VERTREK De bussen vertrekken om 09.50 uur precies vanaf de Dijkgraaf Poschlaan bij de bibliotheek en zijn om ongeveer 12.55 uur weer terug. Graag altijd uiterlijk om 09.45 uur aanwezig zijn. Ouders die de lessen van hun kinderen willen volgen kunnen op eigen gelegenheid naar Alkmaar rijden (de leerlingen gaan altijd met de bus mee).

SCHAATSMATERIAAL Uit ervaring is gebleken dat onervaren kinderen het beste kunnen leren schaatsen op combi-noren. Als u kiest voor easy-glijders dienen deze scherp, passend en van goede bandage te zijn voorzien (niet te kort afgeknipte bandjes!), graag voor de eerste les controleren. Hockey- en/of kunstschaatsen zijn beslist niet toegestaan. Bij easy gliders geniet het dragen van hoge stevige schoenen de voorkeur.

DIPLOMASCHAATSEN Tijdens de laatste lessen zullen er schaatsproeven worden afgenomen. Na afloop van de laatste les zal de diploma-uitreiking plaatsvinden, hier volgt nog nader bericht over.

De volgende foto’s zijn genomen tijdens het schaats examen.

Contributie

De contributie is € 4,00 per jaar (incl. inwonende kinderen t/m 15 jaar).
Onze vereniging beschikt helaas nog niet over een landijsbaan.

De balkhaven (Burg. Versteeghsingel) is gedurende de periode van 01-12 tot 01-03 jaarlijks als ijsbaan in gebruik.

Onze vereniging is aangesloten bij de K.N.S.B. Gewest Noord-Holland Utrecht,
website; http://www.knsb.nl