Tips & Tricks voor de Kids

TOEGANGSKAART Voor je de bus instapt moet je eerst jezelf melden bij de leider en krijg je van hem/haar een toegangskaart. Na afloop van de les in Hoorn moet je voor je weer de bus instapt deze kaart teruggeven aan de leider.

GEEN TROEP IN DE BUS Neem geen geld mee maar iets te drinken en een appel of iets anders te eten. Afval moet altijd in de daarvoor bestemde bakken of zakken worden gedeponeerd. Er mag absoluut geen troep op de grond of asbakken komen te liggen (het is ook niet toegestaan om chips, kruidnoten of dergelijke te eten in de bus!). Tijdens de les dient iedereen zich te houden aan de richtlijnen van zijn/haar begeleider.