Tips & Tricks voor de Ouders

VERHINDERING Bij verhindering altijd op de betreffende zaterdagochtend tussen 08.15 en 08.30 uur telefonisch contact opnemen met Kees Zwarthoed, telefoonnummer 06-47940427. Dit nummer is ook voor spoedeisende zaken op zaterdagochtend tijdens de les.

VERTREK De bussen vertrekken om 09.00 uur precies vanaf het parkeerterrein naast Boon Edam in de Ambachtstraat en zijn om ongeveer 11.45 uur weer terug. Graag altijd uiterlijk om 08.55 uur aanwezig zijn. Ouders die de lessen van hun kinderen willen volgen kunnen op eigen gelegenheid naar Hoorn rijden (de leerlingen gaan altijd met de bus mee).

SCHAATSMATERIAAL Uit ervaring is gebleken dat onervaren kinderen het beste kunnen leren schaatsen op combi-noren. Hockey- en/of kunstschaatsen zijn beslist niet toegestaan.

DIPLOMASCHAATSEN Tijdens de laatste lessen zullen er schaatsproeven worden afgenomen. Na afloop van de laatste les zal de diploma-uitreiking plaatsvinden, hier volgt nog nader bericht over.