Tips & Tricks voor de Ouders

VERHINDERING Bij verhindering altijd op de betreffende zaterdagochtend tussen 08.15 en 08.30 uur telefonisch contact opnemen met Kees Zwarthoed, telefoonnummer 06-47940427. Dit nummer is ook het bereikbaarheidsnummer voor spoedeisende zaken op zaterdagochtend tijdens de les.

VERTREK De bussen vertrekken om 09.00 uur precies vanaf de Dijkgraaf Poschlaan bij de bibliotheek en zijn om ongeveer 11.45 uur weer terug. Graag altijd uiterlijk om 08.55 uur aanwezig zijn. Ouders die de lessen van hun kinderen willen volgen kunnen op eigen gelegenheid naar Hoorn rijden (de leerlingen gaan altijd met de bus mee).

SCHAATSMATERIAAL Uit ervaring is gebleken dat onervaren kinderen het beste kunnen leren schaatsen op combi-noren. Als u kiest voor easy-glijders dienen deze scherp, passend en van goede bandage te zijn voorzien (niet te kort afgeknipte bandjes!), graag voor de eerste les controleren. Hockey- en/of kunstschaatsen zijn beslist niet toegestaan. Bij easy gliders geniet het dragen van hoge stevige schoenen de voorkeur.

DIPLOMASCHAATSEN Tijdens de laatste lessen zullen er schaatsproeven worden afgenomen. Na afloop van de laatste les zal de diploma-uitreiking plaatsvinden, hier volgt nog nader bericht over.